RI&E

Om risico’s op de werkvloer te verminderen moet je deze risico’s eerst identificeren. Wij kunnen je hierbij helpen.

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Het is een systematische inventarisatie en evaluatie van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen een organisatie. Het doel van een RI&E is om inzicht te krijgen in de arbeidsrisico’s die in een bedrijf aanwezig zijn, zodat maatregelen genomen kunnen worden om deze risico’s te verminderen of te elimineren.

Tijdens een RI&E worden de werkprocessen, arbeidsomstandigheden en werkomgeving geanalyseerd. Dit omvat onder andere het identificeren van gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting, en andere mogelijke risicofactoren. Ook wordt gekeken naar de mogelijke gevolgen van deze risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

De fases van een RI&E

Het uitvoeren van een RI&E doen we bij Salude in verschillende stappen. Allereerst inventariseren onze specialisten de aanwezige risico’s. Denk aan fysieke risico’s, zoals gevaarlijke machines of chemische stoffen, maar ook aan psychosociale risico’s, zoals werkdruk en ongewenst gedrag. Hierbij werken een of meerdere van onze kerndeskundigen – de bedrijfsarts, hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist en arbeid- en organisatiepsycholoog – samen om alle risico’s in kaart te brengen.

Vervolgens wordt de ernst en de blootstelling aan deze risico’s geëvalueerd. Per risico worden passende maatregelen opgesteld om deze te beheersen of te elimineren. Hier hoort het opstellen van een plan van aanpak bij, wat we in co-creatie met jou als opdrachtgever oppakken. In dit plan van aanpak staat onder andere welke maatregelen wanneer genomen worden en wie hier verantwoordelijk voor is. Met deze praktische stappen zorgen we samen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor jouw werknemers en dragen we daarmee bij aan de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie.

Het belang van een RI&E

Een RI&E is van essentieel belang voor elke organisatie, ongeacht de omvang of de branche. Het opstellen en uitvoeren van een RI&E is namelijk niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een belangrijk instrument voor jou als werkgever, om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te waarborgen. Het draagt bij aan het creëren van een veilige werkomgeving en het voorkomen van arbeidsgerelateerde ongevallen en gezondheidsklachten.

Het is belangrijk dat de RI&E actueel blijft. Veranderingen binnen het bedrijf, zoals nieuwe werkprocessen, apparatuur of wetgeving, kunnen invloed hebben op de risico’s en moeten daarom regelmatig worden geëvalueerd en geactualiseerd.

Het verschil tussen een RI&E en PAGO

Een PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) en een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) zijn beide belangrijke instrumenten binnen de arbodienstverlening, maar ze hebben verschillende doelen en benaderingen.

Samengevat is het belangrijkste verschil tussen een PAGO en een RI&E dat een PAGO zich richt op het individu en het monitoren van de gezondheid van werknemers, terwijl een RI&E zich richt op de organisatie als geheel en het identificeren en beheersen van risico’s op de werkvloer.

Omdat de inhoud van het PAGO passend moet zijn bij de situatie op de werkvloer, wordt het PAGO vaak gebaseerd op de RI&E. Andersom kan de data uit de PAGO ook weer als input gelden voor de RI&E.

Arbodienstverlening en verzuim

Iedereen is wel eens een dag ziek. Maar wat gebeurt er als het algehele verzuim binnen een bedrijf toeneemt? Dan wordt er gezocht naar redenen voor dit verzuim, met betrekking tot gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk. Hiervoor wordt een arbodienstverlener ingeschakeld.

Bij Salude streven we ernaar om werkgevers te helpen een gezonde en veilige werkomgeving te creëren, waarin medewerkers optimaal kunnen presteren. Niet alleen om het huidige verzuimcijfer van jouw bedrijf omlaag te brengen, maar om van curatief, via preventief, duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Onze diensten

Hendrerit conubia diam proin primis convallis metus a pretium in massa himenaeos. Aenean fermentum in consectetuer metus ad duis dictumst est maecenas. Iaculis aenean phasellus parturient malesuada molestie nibh litora fringilla.

Wil je meer weten?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Onze diensten

Waar we je nog meer mee kunnen helpen

Of het nu gaat om het voorkomen van verzuim, het begeleiden van zieke medewerkers, het ontwikkelen van een gezondheidsbeleid of het uitvoeren van medische keuringen, wij hebben de expertise en ervaring om je te helpen. Bekijk hieronder onze diensten:

Verzuimbegeleiding

Arbodienstverlening

Verzuimbegeleiding

Verzuim is een uitdaging waar veel bedrijven mee te maken krijgen. Het kan een aanzienlijke impact hebben op zowel de medewerkers als de organisatie als geheel...
Lees verder

PAGO

Advies & begeleiding

PAGO

PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Het is een medisch onderzoek dat regelmatig wordt uitgevoerd bij werknemers om ...
Lees verder

RI&E

Advies & begeleiding

RI&E

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Het is een systematische inventarisatie en evaluatie van de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid...
Lees verder

Medische keuringen arbodienstverlening

Medische keuringen

Medische keuringen arbodienstverlening

Medische keuringen in de arbodienstverlening sector, ook wel beroepsgerelateerde medische keuringen genoemd, zijn keuringen die voor bepaalde risicovolle...
Lees verder

WMO

Medische keuringen

WMO

Wanneer de zelfredzaamheid en daarmee maatschappelijke participatie van mensen verslechterd, kunnen zij aanspraak maken op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)...
Lees verder

Participatiewet

Medische keuringen

Participatiewet

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is werk vinden en behouden vaak erg lastig. Om hen zoveel mogelijk te laten participeren in het arbeidsproces en daarmee bij te dragen aan hun...
Lees verder

Ook werken aan positieve gezondheid voor jouw werknemers?

Neem contact met ons op! Ons team van professionals staat voor je klaar om je te adviseren en ondersteunen bij het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving voor jouw organisatie en medewerkers.