Verzuimbegeleiding

Betrouwbare, persoonlijke begeleiding, zowel binnen als buiten de spreekkamer. Dat is waarom je voor Salude kiest.

Verzuim is een uitdaging waar veel bedrijven mee te maken krijgen. Het kan een aanzienlijke impact hebben op zowel de medewerkers als de organisatie als geheel. Onze verzuimbegeleiding is erop gericht om werkgevers te helpen bij het effectief managen van verzuim, het bevorderen van een spoedig herstel en het faciliteren van een succesvolle re-integratie.

Bij verzuimbegeleiding draait alles om het creëren van een ondersteunende omgeving voor zieke medewerkers. Wij bieden persoonlijke begeleiding, zowel binnen als buiten de spreekkamer en zorgen ervoor dat de juiste stappen worden genomen om het verzuimproces soepel te laten verlopen. Ons ervaren, multidisciplinaire team staat klaar om werkgevers te adviseren en te begeleiden bij elke stap van het verzuimtraject.

De arts buiten de spreekkamer

Wij geloven dat ons werk pas goed wordt gedaan als we ons bezighouden met gezondheidsmanagement, dat veel meer omvat dan alleen het spreekuur bij de bedrijfsarts.

Het vermogen om op strategisch niveau advies te kunnen geven, betekent dat de arts tijd buiten de spreekkamer doorbrengt, de organisatiecultuur en besluitvormings-processen begrijpt en een relatie opbouwt met de mensen in de organisatie om samen te werken met alle betrokkenen. Met een goede relatie is wederzijds begrip eenvoudiger en zijn adviezen daardoor effectiever.

Zo verbinden we verzuim met strategisch advies aan het management en zorgen we voor samenhang tussen verzuim, preventie en duurzame inzetbaarheid.

Het verzuim in beeld

Bij Salude werken we altijd vanuit doelen en overzicht. We werken niet alleen praktisch, maar ook gestructureerd. Onze aanpak begint met een ‘nulmeting’, waarin we het bestaande verzuim in beeld brengen per afdeling van de betreffende dienst. Dit wordt onderverdeeld in:

We vergelijken vervolgens deze verzuimpercentages met de ‘benchmark’ van de recente arbomonitor en stellen samen met jou als opdrachtgever specifieke en algemene doelen vast die we willen bereiken. Op basis van deze doelen plannen we activiteiten en koppelen hier een ‘tijdsslot’ aan. Maandelijks meten we de voortgang, bespreken we deze in de samen opgestelde communicatiestructuur en sturen we de activiteiten bij waar nodig.

Re-integratie trajecten

Naast dat we het bij Salude belangrijk vinden om trends in het verzuim vast te stellen op basis van data, vinden we ook dat elk verzuimgeval een persoonlijke aanpak verdient.
We kijken naar de mens achter de professional en leren de bedrijfscultuur van organisaties echt kennen, om zo tot (datagedreven) langetermijnoplossingen te komen.

Daarbij begeleiden en ondersteunen we de verzuimende medewerker, beoordelen we de benutbare mogelijkheden en stellen we samen met de medewerker, werkgever en arts een re-integratieplan op. Dit plan bevat specifieke doelen, afspraken en activiteiten die gericht zijn op het herstel en de geleidelijke terugkeer van de medewerker naar het werk.

Multidisciplinaire aanpak

Bij sommige verzuimgevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst, bijvoorbeeld een samenwerking tussen een bedrijfsarts en psycholoog. Van werknemers die langdurig ziek zijn is namelijk bekend dat zij uit zichzelf sterk verminderd initiatief nemen te re-integreren. De lange duur van de afwezigheid kan in zichzelf een oorzaak zijn voor het ontstaan van psychische klachten. Zonder de juiste aandacht hiervoor keren medewerkers niet terug in het eigen werk.

Het medische team van Salude bestaat dan ook uit verschillende specialisten die ingezet kunnen worden om samen te werken aan de persoonlijke ontwikkeling van een verzuimgeval in het re-integratietraject.

Advies en begeleiding

In de multidisciplinaire aanpak van Salude ligt niet alleen de focus op hoe een individu zich positief ontwikkelt, maar ook op hoe een team, vestiging of gehele organisatie de positieve gezondheid kan verbeteren, waardoor de kans op duurzame inzetbaarheid en gezonde bedrijfsvoering toeneemt.

Lees meer over het advies en de begeleiding rondom preventie en duurzame inzetbaarheid die Salude kan bieden binnen jouw organisatie.

Onze diensten

Waar we je nog meer mee kunnen helpen

Of het nu gaat om het voorkomen van verzuim, het begeleiden van zieke medewerkers, het ontwikkelen van een gezondheidsbeleid of het uitvoeren van medische keuringen, wij hebben de expertise en ervaring om je te helpen. Bekijk hieronder onze diensten:

Verzuimbegeleiding

Arbodienstverlening

Verzuimbegeleiding

Verzuim is een uitdaging waar veel bedrijven mee te maken krijgen. Het kan een aanzienlijke impact hebben op zowel de medewerkers als de organisatie als geheel...
Lees verder

PAGO

Advies & begeleiding

PAGO

PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Het is een medisch onderzoek dat regelmatig wordt uitgevoerd bij werknemers om ...
Lees verder

RI&E

Advies & begeleiding

RI&E

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Het is een systematische inventarisatie en evaluatie van de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid...
Lees verder

Medische keuringen arbodienstverlening

Medische keuringen

Medische keuringen arbodienstverlening

Medische keuringen in de arbodienstverlening sector, ook wel beroepsgerelateerde medische keuringen genoemd, zijn keuringen die voor bepaalde risicovolle...
Lees verder

WMO

Medische keuringen

WMO

Wanneer de zelfredzaamheid en daarmee maatschappelijke participatie van mensen verslechterd, kunnen zij aanspraak maken op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)...
Lees verder

Participatiewet

Medische keuringen

Participatiewet

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is werk vinden en behouden vaak erg lastig. Om hen zoveel mogelijk te laten participeren in het arbeidsproces en daarmee bij te dragen aan hun...
Lees verder

Ook werken aan positieve gezondheid voor jouw werknemers?

Neem contact met ons op! Ons team van professionals staat voor je klaar om je te adviseren en ondersteunen bij het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving voor jouw organisatie en medewerkers.