Werkwijze

Wij werken van curatief, via preventief naar duurzame inzetbaarheid. Lees hieronder wat we daarmee bedoelen.

Verzuim is de belangrijkste reden om een arbodienstverlener in te schakelen. Het is verleidelijk om alleen aandacht te besteden aan individuele gevallen van verzuim. Wij geloven echter dat ons werk pas goed wordt gedaan als we ons bezighouden met gezondheidsmanagement, dat veel meer omvat dan alleen afspraken met de bedrijfsarts.

Het vermogen om op strategisch niveau advies te kunnen geven, betekent dat de arts tijd buiten de spreekkamer doorbrengt, de organisatiecultuur en besluitvormingsprocessen begrijpt en een relatie opbouwt met de mensen in de organisatie om samen te werken met alle betrokkenen.

Op deze manier verbinden we individuele gevallen van verzuim met strategisch advies aan het management en werken we van curatief, via preventief, naar duurzame inzetbaarheid.

Hieronder lees je wat dit voor ons betekent en hoe wij te werk gaan.

Van curatief...

Uit landelijke verzuimcijfers blijkt dat de afgelopen jaren veel werkverzuim geen medische oorzaak heeft. Verzuim hangt dus niet alleen samen met ziekte, maar ook met gedrag en de context waarin een persoon zich bevindt. Onze bedrijfsartsen kijken daarom verder dan alleen het medische aspect van verzuim, naar het volledige welzijn van de werknemer.

Tijdens spreekuren vragen onze artsen de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden in de breedte uit, die te maken hebben met het verzuim. Hierdoor krijgen ze een completer beeld van de verschillende risicofactoren.

Deze verzuimredenen en risicofactoren kunnen van alles omvatten: van een verminderd werkgeluk door het klimaat of de cultuur op een werkplek, tot een hoog verzuim door het vele wisselen van een leidinggevende.

Vervolgens analyseren onze artsen bij welke verzuimende collega’s er sprake is van benutbare mogelijkheden en bij welke verzuimende collega’s er geen benutbare mogelijkheden zijn rondom arbeid. Op individueel niveau zullen zij – met de juiste aandacht voor het volledige welzijn van de werknemer – adviezen uitbrengen die direct toepasbaar zijn en bijdragen aan het bekorten van het verzuim van deze werknemer.

...via preventief...

Op een hoger niveau, zowel afdelings- als organisatiebreed, wordt vervolgens geanalyseerd wat de terugkerende risicofactoren en oorzaken zijn rondom het verzuim.

De optelsom van deze verschillende oorzaken leiden tot een demografische beschrijving van groepen met een eigen risicoprofiel. Risico’s die horen bij een bepaalde doelgroep of situatie worden vervolgens besproken door de arts tijdens het daarvoor bedoelde overleg.

We onderbouwen risico’s en doen voorstellen om risico’s in te perken. Het inperken van risico’s kan bijvoorbeeld gaan over het eerder en gericht inzetten van interne professionals, bijvoorbeeld een arbocoördinator voor het passend maken van een werkplek, of het laten trainen van direct leidinggevenden voor signalering. Hiermee wordt zogenaamde ‘terugvalpreventie’ georganiseerd en worden, waar nodig, op multidisciplinair niveau specialisten aangehaakt voor dit proces.

Dit plan wordt in co-creatie opgezet en hierbij worden zowel de arts, andere medisch specialisten, de werknemer, de werkgever en het betrokken interne team, bestaande uit bijvoorbeeld de directe leidinggevenden en HR adviseur, betrokken.

...naar duurzame inzetbaarheid

Door het verzuim te blijven analyseren, terugvalpreventie in te zetten en in co-creatie met het betrokken management team aanbevelingen om te zetten naar een praktische actieplanning, streven wij ernaar om bij elk bedrijf een duurzaam inzetbaar bedrijfsklimaat te creëren.

Wat ons uniek maakt

Waarom kies je voor Salude?

Arts buiten de spreekkamer

Arts buiten de spreekkamer

Doordat ons proces zich richt op de arts buiten de spreekkamer, plakken we geen spreekwoordelijke pleisters, maar pakken we problemen bij de kern aan. Hierdoor bieden we een langetermijnoplossing. We kijken naar de mens achter de professional en leren de bedrijfscultuur van organisaties echt kennen, om zo tot (datagedreven) langetermijnoplossingen te komen.

Persoonlijke benadering

Persoonlijke benadering

Korte lijnen, een vast aanspreekpunt en direct contact mag je van ons verwachten. We bieden onze klanten maatwerk op basis van wat jouw mensen nodig hebben. We hebben alle disciplines in huis om de gezondheid van jouw organisatie naar een hoger niveau te brengen.

Een multidisciplinair team

Een multidisciplinair team

Door met een multidisciplinair team in co-creatie – zowel met de medisch specialisten, werknemer als werkgever – te werken, bieden we gerichte, praktische adviezen die verder gaan dan alleen het medische aspect. De focus ligt op hoe een individu, team en vestiging de positieve gezondheid kan verbeteren binnen een organisatie, waardoor de kans op gezonde bedrijfsvoering toeneemt.

Ook werken aan positieve gezondheid voor jouw werknemers?

Neem contact met ons op! Ons team van professionals staat voor je klaar om je te adviseren en ondersteunen bij het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving voor jouw organisatie en medewerkers.